Wyjazdy integracyjne to w dalszym ciągu najpopularniejsza forma tworzenia pracowniczego zespołu. Przyjrzyjmy się więc jego niewątpliwym plusom…, ale i minusom, o którym w ostatnim czasie zaczęło być coraz głośniej.

PLUSY WYJAZDÓW INTEGRACYJNYCH

Trzeba zawsze pamiętać o tym, by odpowiednio zaplanować taki wyjazd, a najlepiej jego zorganizowanie powierzyć firmie zewnętrznej, zajmującej się organizacją wszelakich imprez tego typu.

Do niewątpliwych plusów wyjazdów integracyjnych zaliczyć trzeba:

* budowanie silnego, sprawnego zespołu – dzięki takim wyjazdom pracownicy nawiązują bliższe relacje, poznają się na gruncie prywatnym, a dzięki wspólnym zajęciom, warsztatom nabierają do siebie zaufania i szacunku,

* minimalizowanie rezultatów stresu – dzięki zmienieniu otoczenia, pozostawieniu spraw zawodowych, a także wzięciu udziału we wspólnej zabawie, pracownicy odprężają się i zapominają o zawodowych bolączkach,

* podnoszenie kwalifikacji zawodowych – wyjazd integracyjny można połączyć z warsztatami pozwalającymi na zgłębienie wiedzy pracowników. Dzięki przyjaznemu otoczeniu, wiedza jest dużo szybciej przyswajana.

* wzrastanie poczucia lojalności, a także przynależności do firmy – wyjazdy takie sprawiają, iż pracownicy zacieśniają więzi między sobą nawzajem, ale także wytwarza się swoistego rodzaju więź i poczucie wspólnoty w grupie oraz przynależności i identyfikowaniem się z firmą.

MINUSY WYJAZDÓW INTEGRACYJNYCH

Korzyści wyjazdów integracyjnych zdecydowanie przeważają nad ich ciemną stroną, jednak nie można pominąć i tej kwestii. Romanse, wybryki pod wpływem alkoholu, libacje w pokojach hotelowych to tylko niektóre z minusów tego typu imprez.

Oczywiście, to często plotki, przerysowane zdarzenia, jednak nie można zarzucić im braku pewnego realizmu. To często pułapki nieudanej organizacji takiego wyjazdu, kiedy to pracownicy nudzą się i szukają sobie rozrywek.

Z tej przyczyny dochodzi także do bardzo niebezpiecznego rozluźnienia relacji w firmie, co skutkuje załamaniem hierarchii służbowej, dlatego należy pamiętać, by podczas takiej imprezy przełożeni zawsze zachowywali się stosownie do pełnionego przez nich stanowiska.

Zdarzają się również sytuacje, w których ocenia się efektywność danego pracownika pod kątem zawartej z nim podczas wyjazdu znajomości. To z kolei podburza resztę zespołu.

PODSUMOWANIE

Jeżeli wyjazd integracyjny jest dla pracowników smutnym obowiązkiem, na który nie mają ochoty, nieuchronnie będzie to prowadziło do pogorszenia atmosfery w pracy. Wyjazd, który nie spełni oczekiwań, spowoduje jedynie marzenie o jak najszybszym powrocie do domu, zaś zmarnowany czas pracownicy zrekompensują sobie mniejszym zaangażowaniem w pracę.

Pamiętajmy również, że podczas takich wyjazdów zawsze pojawia się alkohol. Wprowadzenie zakazów na nic się zda, w końcu jesteśmy dorosłymi ludźmi, nie dziećmi w przedszkolu. Dlatego istotne jest, by podczas takiej imprezy nie dopuścić do sytuacji, w której alkohol będzie jedyną alternatywą dla nudnych warsztatów.

Dlatego konieczne jest planowanie takiej imprezy pod katem aktywności, także tej fizycznej, która zmęczy i nie pozostawi miejsca na nudę. Najgorszym możliwym scenariuszem jest organizacja imprezy z powodu panującej na nią mody. Ma ona być motywacją i nagrodą.

Turystyka i urlop, które pozwalają na odstresowanie się i zapomnienie o pracowniczych obowiązkach, powinny być jedynie dodatkiem do życia codziennego. Dlatego warto znaleźć czas na odpoczynek także podczas życia zawodowego- oto zadanie dla dobrego przełożonego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ